Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #1

Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #1

Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #1