Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #2

Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #2

Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #2