Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #3

Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #3

Sand Patterns, Tràigh na Margaidh #3